נועם ברגר

אני חושב שחושבים עליי

פרוייקט העוסק ברושם ראשוני, בצורך לייצר רושם ודימוי בעיניי עצמנו ובעיניי אחרים.

העבודה מורכבת מאסופת מחשבות, התבוננות עצמית פנימית וחיצונית דרך השאלות: מה אני חושב שאני משדר? מה הייתי רוצה לשדר?

מחשבות אלו היוו בסיס והשראה להכנה של סדרת חולצות מאויירות המשתמשות ב״פאטרן״ ליצירת רשמים משתנים.

הבחירה בפורמט נובעת מהשימוש בחולצה ככלי דרכו אנו יכולים להשפיע על הרושם הראשוני אותו אנו מבקשים לייצר.

 

פרוייקט גמר בהנחיית אמיתי גלעד