ניצן דדון

הסלון 5

{ 10 פורמטים בגדלים משתנים, 402 עמ׳ }

קטלוג המלווה תהליך עבודה של חברי קבוצת ״הסלון 5״, קבוצת סטודנטיות וסטודנטים מהמחלקה לצילום בבצלאל.