איתמר רוגוז׳ינסקי

נחמן היקר

ספר מכתבים מאויר המתאר את סיפורה של שרה שנשארה לחיות בפולין לאחר מלחמת העולם השניה. שרה שולחת את המכתבים לאחיה הגדול נחמן, שעלה לארץ ישראל. המפגש האחרון שלהם היה במחנה ההשמדה ׳אושוויץ׳. שרה מתארת במכתבים את החיים שאחרי המלחמה והציפייה להיפגש ולהבנות מחדש.