תרה ורון

תרה ורון

על המשותף הדומה והשונה בין עברית ואיטלקית

זהו ספר בשתי שפות, בפורמט המאפשר קריאה גם לקוראי עברית וגם לקוראי איטלקית , הבוחן את המשותף, הדומה והשונה בין שתי השפות דרך שלושה תחומים: 
 פרק ראשון מציג קשר היסטורי, אמיתי ועתיק בין השתיים ומספר על הדפוס העברי שנולד באיטליה. פרק שני עוסק בשפה, בתרגום, בהבחנות מילוליות ופונטיקה. 
 פרק שלישי מתמקד בהבדלי תרבות – אוכל, מוזיקה, מחוות גוף.

פרוייקט גמר בהנחיית מעין לויצקי