שקד מזרחי

נוף ארעי

אוסף קטלוגים מצולמים הבוחן את המתח שבין הפנטזיה למוחשי בתרבות הישראלית.

זהו מסע חיפושים בעקבות המקום שהיינו רוצים לחיות בו: חיפוש אחר ההבטחה שהייתה במדינה ישראל בראשיתה, לתרבות, לאדריכלות, לנופים ולחיים חדשים. רצון שעומת מול שורשים עבריים- תנכיים, שהושפעו בעצמם מהעולם המערבי ומתרבויות שכנות, עד כדי כך שהתרבות הישראלית החדשה נראתה לפרקים כמעט חסרת זהות, חיקוי, טייקאוף.