רות מרום

מראה מקום

פרויקט אישי במרכזו מסע אל מקומות בארץ שהיוו נקודת ציון משמעותית בחיי. מתוך השוטטות נולדה סדרה של שמונה דגלים ושמונה קטלוגים. כל דגל מסמל רעיון, מהות וזכרון של מקום בנקודת זמן על ציר חיי. בקטלוגים ניתן למצוא תיעוד של המקומות, המחשבות והזכרונות, המהווים הצצה לביוגרפיה שלי.

בהנחיית גיא שגיא