ענת גוטברג

נאמן למקור

הפרוייקט עוסק בפער הנוצר בין ׳מקור׳ לבין תרגום, ובקושי שבנסיון לתרגם תחושות למילים.

דרך התבוננות בעולם הטבע, ובעזרת רשמים ויזואליים, בוחן הפרוייקט צורות תקשורת אחרות, בלתי מילוליות, שבהן חוקי הלשון הם השמש, היום והלילה, וכוח הכבידה – חוקי הבסיס של עולמנו.