נועם מלכה

ארבעה סיפורים על בית

ארבע חוברות מאוירות הבוחנות הגדרות שונות למושג "בית", דווקא כאשר חסרונו מורגש.
כל חוברת מכילה סיפור קצר המתייחס לבניית בית ויצירתו יש מאין – מתוך ההיעדר והחוסר. הדמויות בסיפורים פועלות באופן אקטיבי על מנת לייצר לעצמן את הבית, גם כאשר תנאי המציאות מנוגדים לכך.