מיה גלסר

מחפשאת

צמד ספרים הבוחנים אפשרויות קריאה חדשות של שירה. הספר הראשון מציג שירה בה לקריאה התכנית ולקריאה החזותית חשיבות זהה. הספר השני מציע נוטציה גרפית לפונטיקה. מערכת גרפית בה לכל צליל צורה, המייצגת את התחושה המתעוררת בעת הגייתה. לכל שיר ייצוג וויזואלי המורכב בהתאם לצליליו המנחים.