טל דרורי

אי-שיקום: מערכת הכליאה בישראל

לאורך ההיסטוריה האנושית, נהגה החברה המערבית להגלות מתוכה אנשים שפשעו. גם היום אנו ממשיכים להגלות אותם החוצה מהחברה לתוך מערכת מבודדת, שמעטים מאיתנו מודעים לאופן פעולתה. האם זהו הפתרון הנכון לבעיית הפשיעה? האם בתי הכלא מסוגלים למלא את התפקיד המוטל עליהם בחוק; לא רק להרחיק את הפושעים מן החברה, אלא גם לשקמם?