גיא בנאים

אש זרה

הספר "אש זרה" עוסק בסיפורים אישיים וזהויות מורכבות באמצעות צילום. הספר מדגיש עיקרון מרכזי אחד: עקרון השוני והריבוי. הוא מעלה על נס את זכותו של הפרט או הקולקטיב לנקוט פרקטיקות שונות בתחום הקהילה, הדת, החינוך, המגדר והמיניות. בכיס הספר נמצא ספרון ובו אסופת טקסטים שנכתבו על ידי המצולמים (עדות, מכתב, שירה), ובכך מאפשר במה נוספת להיכרות עימן.