אלה יואל

פייק

peek הוא מגזין דו-חודשי האוסף קומפוזיציות זבל.
מובכך, מביא את האנדרגראונד לאוברגראונד (overground) ומציב מעליו זרקור.