נוי בר, יואב אלוף והילה עיני

Homesick

משבר בחייה של בחורה צעירה מאלץ אותה לשוב לבית הוריה, ובוחן מחדש את מרקם היחסים והאיזון בקן המשפחתי.