תמר פריירה

Whisky Glass

בתוך בר אפלולי, רבוי דמויות משונות,

מתגורר אדם מסתורי בקומת המרתף.

רק הזמן אשר נוהג אחרת בשתי הקומות,
הוא שיביא לאיחוג חגיגי בין כל שוכני הבר.