רחל לביא

W/hole

אנדרו הבובנאי משקיע את כל כוחותיו בבניית הבובה האידאלית, אך תהליך היצירה גובה ממנו מחיר כבד.