מיכל בן פורת

לימבו של תמימות

באווירה אימתית וחסרת אוריינטציה, הסרט בוחן את עולמן הפנימי של ילדות בקו תפר התבגרותן.