חנן גורדון

ברית מילה

תוך טיול סתמי בעיירה, אדם מתחיל להיווכח למוגבלות השפה המדוברת.