איה גנות

רשמים

הסרט מבוסס על סיפור קצר מאת פרנץ קפקא שעוסק בדרך ההתבוננות הייחודית של גבר צעיר בעיר אפרורית ומשונה. הרהוריו מתערבבים במראות העיר ובמהלך נסיעת טראם.