רן בן סימון

האשטאג רילייטבל

בעולם רווי הטכנולוגיה של היום, כמעט כולנו מתחזקים מספר זהויות וירטואליות שונות לאינטראקציה עם אחרים. אנו מנהלים חיים חברתיים שלמים באמצעות פרופילים דיגיטליים ומחלקים את עצמנו ליותר ויותר אווטארים כדי להתחבר עם יותר ויותר אנשים – מה שבסופו של דבר מוביל אותנו לאבד את זהותנו האמיתית ברשת האינסופית.