עדי הוינו

חלל לבן

יצירת האינסטליישן מהווה חלון נפשי למסע הגוף האינדיבידואלי בתוך סדרת מוסדות המיוצגות בכסאות מייצגים שונים. ביצירה הגוף מפוסל אל הכסאות הבנאלים בצורה בה הנפש והגוף התמזגו לאותה תקופת חיים בה הכיסא מעביר ומייצג. קומפוזיציות הגוף והכסא נעות במסכים כמעין תנועת סריקה , דבר חולף וחוזר. הצילומים נעשו בחלל לבן ללא מקום הגדרתי וללא זמן תקופתי.