טל אמויאל

דמעות רותחות

המצבים הנפשיים בהם אנו נמצאות, לא מקבלים את האפשרות לביטוי, דבר הגורם להדחקה וחוסר התמודדות אמיתית עם הרגש העצום הטבוע בכל אחת מאיתנו.
ערכי השיפוט בחברה נתמכים על ידי ערכי פטריארכליים בלבד, דבר היוצר פער בהצלחת האישה.
בנקודה בה נמצאת חוסר הקבלה וההכלה של הרגשות שלנו, אנו מסכנות עצמנו עם תהומות נפש חסרי ממשות פיזית, ואלו עלולים לגרום לנו להתפרקות הנפש.
תחושת הממשות של הגוף מתפרקת לרסיסים ומתקלה, והחיפוש אחר אמצעים להתמודדות מתגלה דרך מין וסמים אשר מהווים זרז לאיבוד הגוף הפיזי והנפשי.