עידן סימון

"מָה יֵצֵא לִי מִזֶּה?"

פרויקט צילומים הנותן במה לבני נוער, בנים משכונות חדשות של מעמד הביניים בחולון. אזור זה מייצג יותר מכך תהליכים של סטנדרטיזציה המתקיימים בשנים האחרונות בחברה
הישראלית. זוהי תקופה משמעותית עבורם, תקופה בה הם עסוקים בכינון זהות עצמית כגברים צעירים דרך תרבות חומרית. הפרויקט חושף תהליך מורכב של מוביליות חברתית ורצון לייצר אשיות הרואית העידן של ניתוב חברתי.