רונן זין

החאן הירוק / חאן אל-אח'דר

העבודה היא תוצר של ביקורי החוזרים ונשנים בכפר "חאן אל אחמר", כפר פלסטיני בדואי הנתון תחת שליטה ישראלית וממוקם במזרח ירושלים, בין ההתנחלויות "כפר אדומים" ל"מעלה אדומים". במהלך לימודי בבצלאל, בחרתי להתעמק ולעסוק רבות ב"נוודות" כצורת חיים. נושא זה ליווה אותי באופן דומיננטי והשפיע רבות על תהליכי העבודה והפרקטיקה האמנותית שלי עד כה. את החיבור בין הידע שרכשתי בשדה הספציפי לבין הפרדיגמה הפרקטית של הצילום, בחרתי לקיים מתוך תהליך המשגה של הרצף המצוי בין "עקירה ממקום", לבין "החלפת מקום".

אני בוחר להשתמש בתמונת הנוף כמתווכת ע"י תרבות, כך בהקשר הפוליטי הנתון, הנוף הוא בעל ערך שונה בין אדם לאדם באופן ההופך אותו לסחורה, לאמצעי חליפין, וככלי לשליטה החושף

את המתח הפוליטי הטבוע במקום. באמצעות המסך הירוק אני מבקש לעורר שאלות הנוגעות לפעולות של מסגור, של תהליכי הפקת מציאות, ושימוש במניפולציה לצרכי יצירתה ועיצובה של המציאות. העבודה מבקשת ליצור התבוננות בעייני רנטגן, לחשוף את הכסות, להסיר את הקישוטים ורגע לפני השינוי לראות את הדברים כשלעצמם.