נטשה קנדוב

פילה לבנה

80,000 איש עוברים בתחנה המרכזית מדי יום ;44,000 מטרים רבועים יש בתחנה; 18 חניות אוכל אסייתיות; 8 קומות; 29 מדרגות נעות; 9 מעליות; 1994 נולדתי בדרום ת״א ;1,500 בתי עסק; 178 חלונות ראווה בקומה התחתונה; 38,300 מבקשי מקלט; 1,060,091 עולים מברית המועצות; 29 מספרות ברחוב; 64,842 מסתננים; 4,200 דונם לכל דרום ת״א; 2015 חזרתי להסתובב באזור; 300 ברים ללא רישיון מסביב לתחנה; 11 רחובות שאני זוכרת; 4,000 ילדים מבקשים מקלט בישראל; 3 נדנדות בגינת לוינסקי; 9 ספסלים; 23 חברים חדשים שהכרתי

בגינה; 16 מוניות שירות עומדות מחוץ לתחנה.