בר שטרית

SORRY NOT SORRY

SORRY NOT SORRY נעשתה מליקוט של עבודות שנעשו בפורמט יומני,
המורכבות מרישומים אינטואיטיביים וצילומי בזק שנאספו לאורך שנות הלימוד
בבצלאל. עולים מן העבודות תהליכי חיים, ברובם רומנטיים, חלקם פיקטיביים
וחלקם ממשיים, שנחוו במהלך התקופה. היצירות עשויות בשתי טכניקות
שונות: האחת, רישום מהיר במחברת סקצ'ים, והשנייה, צילום ישיר במצלמות
אנלוגיות וחד פעמיות. הדימויים עברו שעתוק והדפסה חוזרת בניסיון להעביר
אותם מדפי המחברת האישיים למוצג המתפרש על פני חלל כיצירה שלמה
העומדת בפני עצמה.
העבודות מציגות נקודות התבוננות שונות על העולם. מצד אחד המבט הפיזי,
הנוטה לריאליזם, כפי שהוא משתקף מהצילומים, ומצד שני העולם הפנימי,
שמגולם ברישומים, המציגים תמונת עולם הרבה יותר אישית, ואפילו פנטסטית.
אסופת החומרים נאגרה ונערכה לסיפור אחד המציג זה לצד זה ריאליה של
חיים ומציאות שווא פיקטיבית.