אהרון פז

*פט

שבת הוא פרק הזמן היחיד שבו הוריי ואני נפגשים

מאז המעבר שלי לירושלים. לפני כשנתיים התחלתי לשמור שבת, ומאז מרחב החיים שלי השתנה, וכך גם היחס שלי כלפי המרחב הביתי

של הוריי.

מן העבודה עולים ממדי זמן שונים: שחזור הפעולות שלי שנעשות בשבת, תיעוד של זמן אמת כאשר מתקיימת בדיקה של "המותר והאסור" ביחס לצילום בשבת, וזמן השגרה שמסמן לי את הטריטוריה הפיזית שבה אני נמצא.

*פט הוא עמדה בשחמט שבה השחקן שתורו לשחק אינו יכול לבצע אף מסע חוקי אך אינו נמצא תחת איום שח.