קסנש ישנה

בשר אחד

תעודת זהות:

קסנש ישנה.

אתיופית.

מבקשת מקלט

בישראל

10 שנים.

 

בשר אחד: ההיסטוריה וההווה. הבגד והגוף שלובש אותו. הפרויקט ואני.

אני: מי שהייתי? מי שהגדירו אותי להיות?

אישה

שחורה

מסתננת

הכול תלוש: רוק של איש זר על הכתף שלי נוגע ונשאר, זהות זרה מכה לפתע, מתערבת בחיים ומערערת את הזהות שלי, את מי שאני בפנים.

הגבולות שחציתי אז, ואלה של היום: הגבולות שבין ארצות ויבשות, בין תרבויות ושפות, בין אישה ואיש, בין איש וגוף, בין גוף ובגד, בין גוף לבין גוף שחור.

הבגד: מה ההיסטוריה שלו שבהשפעתה הוא נוצר. שינוי קטן משנה את המהות שלו.
למה השמלה הלבנה לי ולא לו?

חומרים: כותנה, אריגים סינתטיים וחרוזים מפלסטיק.