ניצן זיגלמן

Sculptured Illustrations

האיורים היו תמיד חלק ממני, זורמים מתוכי ומגיעים משקט פנימי שממקד אותי. הם מלווים אותי ומהווים עבורי אמצעי הבעה מאז שהייתי ילדה.

הפרויקט עוסק בתרגום האיורים ובשפת היד שלי ללבוש על גווניו.

העבודה החלה בתכנון הצורות הבסיסיות, חיתוכן בלייזר מתוך יריעות בד גדולות והכנת הציורים להדפסה על בד.

בדומה להלך הרוח שבו אני ניגשת לאייר, ביצוע הדגמים נעשה באופן אינטואיטיבי. הרכבת הפוזיטיב והנגטיב מחיתוכי היריעות נעשתה בטכניקת דיגום חופשי.

חומרים: לבד 100% צמר, רשת, אריגים סינתטיים.