מירב ירבכטי

ברוך שעשני

הפרויקט מציג מערכות לבוש נשיות שמקורן הוא הלבוש הגברי, החרדי-חסידי.

במהלך הפרויקט חקרתי את הלבוש במגזר זה והתמקדתי בפרטים המסמלים כבוד, מעמד ושייכות הבאים לידי ביטוי בכפלים, בקיפולים, באורך, בצבע, בטקסטורות, בקשירות רקמות ועוד.

הדגמים שומרים על גדרי ההלכה והצניעות, אך מאתגרים את המוסכמות ומבקשים ליצור מראה מכובד ואצילי לאישה הדתית כפי שאני רואה מנקודת המבט שלי.

אישה שלא רוצה להיעלם בשם הצניעות, אלא בוחרת להתלבש בצורה מכובדת המקרינה נוכחות מרשימה ולא סותרת את העולם הדתי שאליו היא שייכת.

חומרים: בדי חסידים מקוריים, ברוקדים.