לינא בדיר

לינא בדיר

פרויקט הגמר שלי מתחיל מתהליך מורכב של חקירה של הנפש (הפסיכה), הקיימת בכל בן אדם, המושפעת מתוך הבניות חברתיות. ריבוי הזהויות המפוצלות שמשקף כישלון משלב היבטים שונים של זהות, זיכרון ותודעה לתוך עצם רב-ממדי יחיד.

הפרויקט שלי מדגים את שינויה של ה"נורמה" לפי נתונים שהחברה מכתיבה ואת הצורך לשבור את ה״נורמה״ של עולם האסתטיקה, כי הרי בעולם האמיתי אין צורך לשים לב לנורמה אלא רק לצורך של האינדיבידואל להרגיש יפה.

אני מציעה אלטרנטיבה של ״משחק״; בן אדם יכול להתאקלם ולהתאים את עצמו לתוך כל מצב נתון בחברה מסוימת דרך לבוש ועל ידי החלפה מודעת ומקבלת של אורך חיים ״שונה״.

חומרים: רדי-מייד, ג'ינס, פלסטיק, ברזל .