דניאל בוטבגה

True Colors

בפרויקט הגמר שלי בחרתי להדגים את ההבדלים המגדריים המתבטאים בלבוש שלנו. הבדלים אלו מוטמעים בנו, אך למעשה הם נובעים מתוך הבניה חברתית.

מתוך הסכמה עם התיאוריה הקווירית ומתוך תהליך המסגור אשר מבליט ומחזק את הסטראוטיפים שנוצרו כחלק מתהליך חברתי מובנה, בניתי קולקציה העושה שימוש בפריטים ממוגדרים שונים.

יצרתי תערובות ותרכובות של מה שאנו כחברה תופסים גברי או נשי, מתוך רצון לבטל את השוני המגדרי בתחום הלבוש ולהציע ללובש כסות חופשית ממגדר, ללא מסגור וללא השפעה מהבניה חברתית.

חומרים: משי, צמר, כותנה, טול, פורמייקה.