אבי פשנוב

עזרת ילדים - יודאיקה

בפרויקט זה בחרתי לעסוק בהגדרה הרחבה של היודאיקה (פריטים וחפצים היסטוריים-תרבותיים המהווים חלק מהווי החיים היהודי) ככלי ליצירת עיצוב בזיקה הן למסורות העיצוב היהודי והן למגמות הרווחות בעיצוב כיום. זהו מחזור שנה יהודי שאוסף את הפרגמנטים לשלם אחד חפצי ומוחשי, ומנסה להכיל את הערכים הפונקציונליים של האיקונוגרפיה המופיעה בו, לכל חלק בנפרד ולאובייקט כולו כשלם אחד. נקודת המבט הילדותית, היהודית-ישראלית, הייתה חלק ניכר מתהליכי המחקר. הערכים שניסיתי להכיל באובייקט הם: צעצוע, משחק, התנסות מעשית, יצירת סקרנות, יצירת חוויה, שאילת שאלה, דרישת מעורבות והצעת רצף. האובייקט מיועד לילדים שבין גיל מקרא למשנה.

חומרים: עץ ומתכת.