טל שוטנפלס

מוצרי בסיס

מנחה: נטי שמיע עופר

 

גישות חדשות למוצרי צריכה בסיסיים. בפרויקט זה אני חושבת על המוצרים הפשוטים שאנחנו רגילים לצרוך ומציעה פתרונות חדשים ביחס אליהם. כל מוצר מציף שאלות בנוגע למשפחת מוצרי הבסיס וביניהן שאלות תרבותיות, כלכליות ופונקציונליות. כל הפתרונות נועדו להעצים את המוצרים האייקוניים האלה. ההעצמה הזאת חשובה דווקא משום שאיננו רגילים לראותם מתחת לאור הזרקורים בעולם העיצוב.

 

צילום: עודד אנטמן, עריכה: טל שוטנפלס, וידאו: טל שוטנפלס