אוהד כברי

NOMADIC

רהיטים שנודדים איתך

מנחה: ספי חפץ

 

עבודה או לימודים משתנים כמו עונות, מושכים אותנו לעבור ממקום למקום.

החיים המודרניים בעיר הם חוויה של נוודות. מה שפעם היה שמור למבוגרים צעירים הופך היום לדרך חיים מאילוץ או מבחירה. NOMADIC הוא סט רהיטים שנודד איתך, הוא השיירה שלך, הוא השבט שלך.

לאן שתכוון אותו לשם ילך, היכן שתגיד לו לעצור שם יחנה.

 

צילום: עודד אנטמן, אנימציה קלאסית: אייל חירורג, סאונד מקורי: צופית עברי