ניצוץ סרנגה

אובססידיאן

מנחה: פרופ' חנן דה לנגה

 

התפרצות וולקנית: בזלת נוצרת מלבה הזורמת באיטיות, סקוריה היא לבה שנפלטה בלחץ והתקררה באוויר, אובסידיאן מתגבש בהתקררות מהירה, ופומיס נחשב "קצף הלבה".

פרויקט זה עוסק במחקר חומרי של אבנים געשיות, ומתערב במקום שהיה עד כה טבעי  בגלגול שבין לבה, אבן וזכוכית געשית.

התכת האבנים מחדש ובחינת הלבה כחומר גלם, יצירת תנאים מלאכותיים להתגבשות ולהתקררות, וטכנולוגיות עיבוד שונות – מתכת, זכוכית, עיבוד שבבי וקרמיקה – כל אלה מנציחים מצבי צבירה שונים הגורמים למופעים חזותיים ולגילויים חדשים. משפחות האובייקטים המוצגות לפניכם (הקרויות על שם הרי געש שבהם ביקרתי) מדגימות שלושה מתוך הגילויים הללו, תוך חיבור צורני ורעיוני לארכיאולוגיה ולמטען ההיסטורי שהוא חלק בלתי נפרד מהאבנים.

 

צילום: ניצוץ סרנגה