מיכל סימון

Reni

מכונת דיאליזה ביתית ידידותית

מנחה: טל גור

 

מראה והתנהגות של חפצים גורמים לנו לעיתים לראות בהם בעלי אישיות או בעלי כוונות. הפרויקט בוחן כיצד ניתן להשתמש בנטייתנו הטבעית להאנשה כדי להשפיע על חוויית השימוש במוצר.

Reni היא מערכת דיאליזה ביתית חכמה המלווה את המשתמש בטיפול ובהתמודדות היום-יומית עם מחלת הכליות. היא מאפשרת טיפול בסביבה הביתית הנוחה תוך שמירת קשר עם הצוות הרפואי, מעקב ובקרה על איכות הטיפול. Reni שמה את המטופל במרכז ומעבירה את השליטה בטיפול לידיו תוך בניית מערכת יחסים תומכת ואמפתית.

 

אנימציה: גל חקלאי, הדמיות: מיכל סימון