קווין אלוש

עיצוב צומח

מנחה: ספי חפץ

 

"כדי להשתלט על הטבע צריך לציית לו", פרנסיס בייקון

הטבע הפועל במחזוריות אין-סופית, משמש השראה לדורות של מוצרים ודימויים. אך רק בשנים האחרונות התחילו ליישם את עקרונות הטבע בתהליך העיצוב והיצירה. דמיינו שימוש בחומר חי שממנו אפשר לגדל מוצרים שונים במערכת המקיימת את עצמה. MYC היא מערכת רמקולים שהוצמחה מחומר חי, הפטרייה. הפרויקט עוסק במחקר ובפיתוח של חומר אורגני שהופק מתפטיר, ובוחן את היכולת לגדל חומר ולהתוות לו צורות ותכונות מוגדרות מראש.

 

צילום: עודד אנטמן, קווין אלוש