Adi Engelhard

ASPECT

כלי עזר לבעלי תסמונת אספרגר, המתווך רגשות בזמן אמת. באמצעות משקפי מציאות רבודה ואפליקציית לימוד המערכת אוספת אירועים אישיים ומנתחת אותם. הניתוח מבוסס על אלגוריתמים לזיהוי הבעות פנים ואינטונציה, ומטרתו להעניק כלים המבוססים על חווייה אישית וישירה, על מנת שיעזרו למשתמש להבין טוב יותר סיטואציות חברתיות, עד לשלב בו לא יצטרך עוד את המשקפיים.