Tali Leitner

INTERELATIONS

“לעיתים אובייקטים הופכים לביטוי המובהק ביותר של החיבור ביניהם, וזו תמצית קיומם. הצורך במחבר יכול לנבוע מפונקציית השימוש של האובייקט, ממגבלות הייצור או מסגנון העיצוב, אך לעיתים קרובות השילוב בין כל ההיבטים האלה הוא שהופך מחבר כלשהו לאייקוני ולבולט בנוכחותו.”

עזרי טרזי / “תורת המחברים”

 

את פרויקט הגמר התחלתי בתהליך של התבוננות במערכות היחסים שלי במעגלים שונים בחיי בכלל ובמערכת היחסים עם אחותי בפרט. שמתי לב שהנוכחות וההתנהלות שלי משתנות בהתאם לסוג המפגש ולאינטראקציה שאני חווה.

החלטתי לפשט תחושות אלו לדיאלוג בין קווים ובין חלקי לבוש וחומרים תוך התמקדות בנקודות החיבור והמפגש ביניהם ובאופן שבו הם משפיעים על התוצאה המתקבלת. חקרתי צורות חיבור שונות המבטלות את הצורך בתפר לצד כאלו הבוחנות מחדש את ההכרח בתפר ומעניקות לו פונקציה חדשה או השפעה ניכרת על התוצאה הוויזואלית.