Nagham Copty

Revive the city of Nazareth

על אף מעמדה הרם של העיר נצרת בקרב האוכלוסייה הערבית, והיותה “עיר הבשורה” על פי הדת הנוצרית – דבר שהופך אותה ליעד תיירותי מוביל ברחבי העולם, מצבה הכלכלי-סוציאלי נמצא במגמת נסיגה מתמדת, נסיגה זו, נובעת בעיקר מנטישה והחלשות ה-“עיר העתיקה”, אשר במשך שנים ארוכות הייתה הלב הכלכלי הפועם של נצרת. במרוצת השנים גרם מצב זה ליצירת תופעה של “הגירת צעירים” אל מחוץ לנצרת.

 

בפרויקט זה החלטתי לבצע “החייאה” ללב הפועם של נצרת וזאת באמצעות ניצול הבניינים הנטושים בעיר העתיקה לבניית אוניברסיטה, שתזמין חזרה את הצעירים להעיר ותיצור שגשוג כלכלי מחודש לאזרחים. על פי התכנון, קומות הקרקע בבניינים אלה תשמש לבניית בתי עסק ומקומות בילוי, כגון בתי קפה, קולנוע וכדומה, מה שצפוי ליצור צינור כלכלי לתושבי העיר, ישמר את הצעירים ויזמין את חבריהם לעבור ל- “בירת הערבים” האקדמית.

 

מנחים: ד”ר אדר׳ יוסי קליין, אדר׳ אחמד חארוף