יחידת המגורים / הזכות לעיר מקלט, אירופה ישראל אפריקה