שרון שייר

לא לגעת

חומרים וטכניקה: יציקות זכוכית בתנור, צינורות ומוטות פליז.

בפרויקט הגמר בחרתי לחקור דימויים של מנגנוני מנעולים ולהמירם לזכוכית בטכניקת יציקות בתנור. החומר והטכניקה מאפשרים לי לחשוף בפני הצופה את מורכבות המנגנון ואת האיכויות האסתטיות שלו, ובו בזמן ליצור מרחב של הקשרים רעיוניים.

מנגנון הנעילה התפתח במהלך השנים הן מבחינה עיצובית והן מבחינה טכנולוגית, אולם השינויים הצורניים מצומצמים יחסית. המנעול תמיד ימצא מכוסה ע"י מעטפת חומרים אטומה כלשהי, בד"כ מתכת, , בכדי להקשות על הבנת אופן פעולתו ולכן- על האפשרות לפריצה. אני מבקשת לחשוף-את הפוטנציאל הפיסולי הטמון בחפץ יומיומי זה.