נוח גרין

בחר "נרטיב”

עבודתי עוסקת בנארטיבים שמקורם בנארטיב האישי שלי אך הם נמתחים אל סיפורו של הצופה.

כל עבודה נוגעת במערך של חוויות שהצופים יכולים להזדהות עמם או לא.

מטרת אוסף העבודות השלם הנה לייצר שיח בין הצופה לאמן, מתוך שאיפה לגשר על פערים בין קבוצות שונות של אנשים.

אני מקווה לקדם את התפיסה שלמרות השוני בחייהם ובאמונותיהם של בני אדם, עדיין יש הרבה מן המשותף. אנו לא כל כך יחודיים שסיפורינו שונים כל כך זה מזה.