מרים גאראללה

זה סבא

 

פרויקט זה התחיל בבית שלי, בעל התקרות הגבוהות והקשתות, שנבנה ב-1800 על ידי מוחמד ג'אראללה.

הבית והקשר שלי אליו העסיקו אותי תמיד, הוא מקור ההשראה שלי. מתוכו אספתי רעיונות וסיפורים שהפכו אחר כך לחומר ממשי.

השנה, החלטתי לבחון את זהותי בפרספקטיבה של יחסיי עם סבי שהיה ועודנו, למרות מותו, דמות משמעותית בחיי.

דרך יצירה זו, ובמעין חפירה ארכיאולוגית של התחקות אחר זיכרונות דרך פריטים, אני חוזרת ומחיה את שיחותיי עם סבי.