קרולין אייל בורשטיין

'רשתות חשופות לעין'

חומרים: חימר שרוף גבוה   טכניקה: מעורבת.

העבודה 'רשתות חשופות לעין' מורכבת משני אספקטים: החלקים הבודדים המרכיבים יחדיו את השלם, בעוד השלם הוא שנותן לכל יחידה במערכת את משמעותה ותפקידה. המתבונן ממרחק רואה קשת יפה של צבעים, פסיפס מלא הוד, אך כשהוא מתקרב אל העבודה, מתחוורת האשליה שמורכבת מחלקים בודדים, כשכל בדיד הוא בצבע אחר. מטרת העבודה היא להציג את הכוח שבפסיפס, אך בה בשעה לנתח את התופעה ולעמוד על משמעויותיה בשדה הראייה שלנו.