ניצן יחיאל כהן הראשונה

שתי קווים נפגש

עברית רישום ועבודות וידאו אינסטליישן.

עבודותיו של ניצקי סורקות רצפים שבונים משך וזהות, גילוי של מקצב, צורה וקו.

תהליך של התקבצות והתפזרות, דפוס בתוך הבדל.

בהצבה קיימות במקביל שתי צורות של קשב, ומחשבה על פעולה בתוך רצף.

האחת צוללת דרך צורה אחת, העיגול, ושואלת היכן נקודת הזהות בתוך הרצף.

האחרת מתפשטת דרך קווים, מקצב ונרטיבים הנשזרים כרצף.

מוזמנים לבקר בדפי הפייסבוק: מישהו , מגרד ת׳שפם

איסטגרם: nitzkyo