יובל בר-אדון

חזון מכונה

קריאה ופרשנות של מרחבים ארכיטקטוניים חדשים באמצעות סדרת פעולות מכונה.
יצירת מרחבים דיגיטליים, הנקראים בעזרת מכונות בלבד, המאפשרים לנו פרשנות חדשה, לפעמים אף ביקורתית, של חללים, מרחבים, ושדות ארכיטקטוניים חדשים.
פרוטוקול המכונה מפיק מיפויים המבוססים על מתודולוגיות משתנות בהתאם לסיטואציה והמרחב הפיזי בו הוא מתקיים ומאפשר לנו נקודת פתיחה ליצירת אטמוספרות ארכיטקטוניות חדשות. תפישת המרחב של המכונה נחווה באמצעים לא מפוקסים המאפשרים לנו לייצר ניתוק מהדימויים והאובייקטים שהעין וההכרה שלנו הורגלו לחוות ולפרש חלל, באמצעים המנותקים ממטענים פוליטיים, חברתיים וכלכליים.

הארכיטקטורה הופכת למכשיר אופטי; ניתוח ממוחשב של מאות צילומים, מדמיינים סיטואציות אורבניות חדשות בעזרת סימולציות שונות. פרשנויות מסוג זה יכולות גם להיכשל ולהוליד שגיאות רבות, מה שמוביל ליצירת ייצוגים שונים מאשר היינו רגילים לקלוט עד כה. מה באמת רואה המכונה וכיצד תפישת המציאות שלה שונה מזו שלנו.

 

 

מנחים: אדר׳ נתנאל אלפסי, אדר׳ רן שבתאי

אסיסטנט: תם מלול