יאיר בן דוד יוסף

גבול משתנה

הפרויקט מעלה דילמות סביב מושג הגבול. בבסיסו עומד המושג "טשטוש גבולות" שנובע מהראיה במושג הגבול כנתון משתנה ודינאמי. על כן הגבול הוא מטושטש, לא קבוע או אבסולוטי. כל דבר הוא דינאמי, גם הדומם הסטאטי ביותר; אבן נשחקת ומשנה צורתה בעקבות רוחות מכרסמות, או מים זורמים.

בבסיס המושג טשטוש גבולות נמצא הפקטור העיקרי – דינאמיות, ומכאן בלתי נמנע היה השימוש בחומרים משתנים, אדפטיביים – הפוליאוריתן והתרמו-פלסטי. שימוש בחומרים אלו, מאפשר לתכנן מרחבים מפתיעים שכל רגע בהם הוא שונה מקודמו, אך הם כולם זהים וקשורים לאותה משפחה.

הפרויקט ממוקם בדרום תל אביב ובו השכונות עג'מי, צהלון ושכונות שיכונים, מרקמי מחייה מנותקים האחד מהשני. המטרה היא לחבר בין חלקים אלו ע"י יצירה של ציר רציף אחד משתנה ודינאמי, ובכך להקנות זהות חדשה וייחודית.

 

 

מנחים: אדר׳ נתנאל אלפסי, אדר׳ רן שבתאי

אסיסטנט: תם מלול