סיון לזר

לוד | בין שיכון לרכבת

מתחמי השיכונים הציבוריים מרכזים בתוכם את עיקר אוכלוסיית המצוקה החברתית-כלכלית בישראל, המשוועת

לחידוש עירוני במובנו הרחב.

מיקומם בתוך רקמות עירוניות מפותחות המלוות בתשתיות מתוחזקות, בשירותי ציבור ומאפייניהם הפיזיים הופכים אותם לקרקע אטרקטיבית להתחדשות.

ההקשרים האורבניים להם זוכה העיר לוד משלבים שלושה גורמים הכרחיים ליצירת מהלך עירוני אינטנסיבי – תעשייה, מסחר ומגורים, כאשר נוכחות רכבת ישראל כחלק מציר החוצה את העיר מהווה גורם פוטנציאלי אדיר להצלחת השילוב ביניהם.

 

הצלחה כושלת.

 

הפרויקט מציע התערבות ותכנון אדריכלי אשר מתבססים על ההבנה בצורך בסביבות מגורים הטרוגניות וביצירת מרחבים בעלי יכולת השתנות על פי זמן והכרח, כפלטפורמה לפיתוח כלכלי, חברתי ועירוני.

הוא מקיים ומחדש רצפים אורבניים בתוך העיר ומחוצה לה מתוך כוונה להחזיר ללוד את חשיבותה ההיסטורית בשל מיקומה האסטרטגי על צומת דרכים ראשי בעל חשיבות מקומית, אזורית וארצית.

 

מנחים: אדר' רן גרוס, אדר' ג'ואנה קוטו, אדר' אילנה רודשבסקי