שמואל נמט

עיר רכה, עיר קשה

"העיר הקשה" מכתיבה את צורת העיר, הוואדיות חוצים את העיר – מגדירים את מבנה השכונות ואת התנועה המוגבלת בעיר. ההיסטוריה של העיר היא נשמתה, אבל לעיתים גם הופכת למטרד ולמועקה על תושביה.

 

המשיחיות היא כח פורץ, וקטור של תנועה במרחב, לפעמים תנועה עם יעד מוגדר ולעיתים רק תנועה טהורה.

 

הפרויקט מנסה ליצור תשתית חדשה בעיר – "עיר רכה" שמנסה לפרוץ את תכתיבי "העיר הקשה", וקטור של תנועה חוצה את הואדי העמוק ומנסה ליצור קריאה חדשה של העיר ותשתית חדשה, הן לתושבי הקבע והן למבקר הארעי.

 

מנחים: ד"ר אדר׳ יוסי קליין, אדר׳ אחמד חארוף